Object moved

Object moved to here.

“ÇANAKKALE'DE TARIM VE TARIMA DAYALI SANAYİ ÜRÜNLERİNİN

İHRACAT POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ” PROJESİ

Projenin Amacı

Proje ile Çanakkale ilinde tarım ve tarıma dayalı sanayide tarımsal ihracat potansiyelinin tespiti ve artırılmasına yönelik fizibilite, araştırma, planlama çalışmaları yapılması amaçlanmıştır.

Tarımsal ihracat potansiyeli olan ürünleri belirlemek, tarımsal ihracata engel teşkil eden sorunları tespit etmek, eksikleri görmek, önlemler almak, çözüm yolları üretmek, ilimiz tarımsal ihracatına yönelik yol haritası belirlemek, tarımsal ihracat veri tabanı oluşturmak ve üreticiyle tarımsal ihracatçıyı buluşturmak hedeflenmiştir.

on 11 Mart 2015
Gösterim: 3544