Object moved

Object moved to here.

“ÇANAKKALE'DE TARIM VE TARIMA DAYALI SANAYİ ÜRÜNLERİNİN

İHRACAT POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ” PROJESİ

“Çanakkale'de Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayi Ürünlerinin İhracat Potansiyelinin Belirlenmesi” Konulu Çalıştay Yapıldı

 

          Düzenlenen Çalıştaya Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İsmail KEMALOĞLU, Çanakkale Vali Yardımcısı Cezmi BATUK, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı TRGM Pazarlama Daire Başkanı Mehmet Lokman RAMAZANOĞLU, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Erdem KARADAĞ, TKDK İl Koordinatörü Ümit ORTAN, Çanakkale Ticaret Borsası Genel Sekreteri Sevcan ELVER, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Sema SANDAL, Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cevat Şahin BALCILAR, Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği yönetim kurulu üyesi Erdil ÇAĞLAYAN, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kenan KAYNAŞ, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ferhan SAVRAN, Çanakkale Ziraat Odası Başkanı İsmail KAYA ve Çiftçi örgütü temsilcileri katıldı.

          Çalıştay açılış konuşmalarının ardından Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İsmail KEMALOĞLU başkanlığında "Çanakkale İlinin Tarımsal İhracat Potansiyeli, Geliştirilmesi ve Yönlendirilmesi" konulu panele geçildi.  Panelde;

          "İhracatın Geliştirilmesi ve Yönlendirilmesi için Pazarlama Stratejileri" konusunda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı TRGM Pazarlama Daire Başkanı Mehmet Lokman RAMAZANOĞLU,

          "Çanakkale Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayide İhracat Potansiyelinin Belirlenmesi" Projesi konusunda İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Erdem KARADAĞ,

          "Türkiye ve Dünyada Yaş Sebze ve Meyve İhracat Potansiyeli ve Çanakkale İli için Öneriler" konusunda Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cevat Şahin BALCILAR,

          "Türkiye ve Dünyada Sebze ve Meyve Mamülleri İhracat Potansiyeli ve Çanakkale İli için Öneriler" konusunda Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği yönetim kurulu üyesi Erdil ÇAĞLAYAN, birer sunum yaptılar.

          Çalıştayda; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kenan KAYNAŞ başkanlığında "Bitkisel üretim ve mamül maddeler", Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ferhan SAVRAN başkanlığında "Hayvansal üretim ve mamül maddeler" olmak üzere iki çalışma grubu çalışma yaptı.

          Düzenlenen bu çalıştay ile; Çanakkale ilinde tarım ve tarıma dayalı sanayide tarımsal ihracat potansiyelinin tespiti ve artırılmasına yönelik fizibilite, araştırma, planlama çalışmaları yapılarak bir eylem planı oluşturulması amaçlanmıştır. Hedef grup Çanakkale ilinde tarımsal üretim yapan bütün üreticiler, Üretici örgütleri, Doğrudan Tarımsal ihracat yapan işletmeler, İhracat yapmasa da potansiyeli olan işletmeler ve tarıma dayalı sanayi işletmeleridir.

          Ürün deseni içinde olan ancak tarımsal ihracat kalemleri içinde olmayan tarımsal ürünlerin belirlenerek, tarımsal ihracat potansiyeline dahil edilmesini sağlamak, tarımsal ihracata engel teşkil eden sorunları tespit etmek, önlemler almak, çözüm yolları üretmek, ilimiz tarımsal ihracatına yönelik yol haritası belirlemek, tarımsal ihracat veri tabanı oluşturmak ve üreticiyle tarımsal ihracatçıyı buluşturmak hedeflenmiştir. Bölgemizde tarımsal ihracat potansiyelinin belirlenmesi sayesinde bu ihracata yönelik üretim desteklenerek ürün çeşitlendirilmesi ve hedef pazar standardında üretim yapılması, hedef pazara girilmesi, dış piyasadaki talebin hızlı ve zamanında karşılanabilmesine yön verilecektir. Bunun yanında uzun vadede üretim teknolojisinin geliştirilmesine, hedef pazarın araştırılması, pazar standart ve mevzuatının incelenmesi, uyum sağlanması, ürün sunumunun farklılaştırılması, yerli katma değerin arttırılması ve sürdürülebilir bir ürün desenine geçilmesi gibi getiriler elde edilecektir.

          "Çanakkale'de Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayi Ürünlerinin İhracat Potansiyelinin Belirlenmesi" projesi kapsamında yapılan saha araştırma ve veri toplama çalışmaları sonucunda elde edilen sonuçlar ile çalıştay sonuç raporu birleştirilerek "Tarımsal İhracat Değerleriyle Çanakkale" adlı kitap oluşturulacaktır. Ayrıca söz konusu projenin somut çıktılarından biri de tarımsal ihracatında buluşma noktası olacak bir web sitesi ile tarımsal veri tabanı olacaktır.