Object moved

Object moved to here.

“ÇANAKKALE'DE TARIM VE TARIMA DAYALI SANAYİ ÜRÜNLERİNİN

İHRACAT POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ” PROJESİ

ÇANAKKALE TARIMI VE İHRACATINDA MEVCUT DURUM

            Kalkınma; yurttaşların, özel sektörün, sivil toplum kuruluşlarının, kamu kurum ve kuruluşlarının işbirliği ve dayanışma içinde birbirine destek olmasıyla mümkün hale gelecektir. Kalkınmanın katalizörlerinden biri olan ihracat açısından bölge, ekonomik olarak önemli bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyelin girişimcilik kültürü ve işbirliğinin geliştirilmesiyle açığa çıkarılması bölge açısından çok gereklidir. Özellikle TR-22 bölgesinde yer alan Çanakkale ilinin tarımsal ihracat fırsatından bir an önce yararlanmaya başlaması ve tarımsal ihracatın nimetlerinden faydalanması gereklidir.

           Çanakkale 106 farklı tarımsal ürün deseni ile çok zengin ve tarımsal ihracata konu ürünler bakımından şanslı sayılabilecek illerden biridir. İlimizde üretimi yapılan 38 bitkisel ürün üretim miktarı bakımından ülkemizde ilk 10 sırada yer almaktadır. Ancak tarımsal üretim ölçeği, rekolte, kalite ve bölgeye has özellikli ürünler bakımından yeterlilik arz etmesine rağmen tarımsal üretimin ihracat ürününe dönüştürülmesi bakımından yetersiz kalmaktadır ve mevcut potansiyelini değerlendirememektedir. 2013 yılında Çanakkale ilinden 199 milyon $ ihracat yapılarak Türkiye’de 39. sırada yer almaktadır. (TUIK, 2014).

           Bugüne kadar tarımsal ihracat sektörü içerisinde olan paydaşların bir araya gelerek ihracatla ilgili yaşanılan sorunlara dair herhangi bir paylaşım içerisinde olmayışları, ihracatla ilgili sorunlar zincirini arttırarak büyütmüş ve sonunda ilimizin tarımsal üretim potansiyelinin hak ettiği noktadan daha düşük seviyelerde gerçekleşmesine neden olmuştur.

           Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin Ocak-Ekim 2014 verilerine göre İlimizden 10.514.000 $ tarımsal ihracat gerçekleştirilmiştir. Oysa bu rakamlarla ortaya konulan ihracat değerlerinin, mevcudun çok daha üstünde bir potansiyele sahip olduğu bilinen Çanakkale için tarımsal ihracat rakamlarının bir an önce yükseltilmesi ve ekonomiye kazandırılması gerekmektedir. Dolayısıyla ilimizde tarımsal ihracatın geliştirilmesi, desteklenmesi, koordinasyonu, altyapı eksikliklerinin giderilmesi ve beklenen katma değerin ülke ekonomisine sağlanmasına projemiz ile ivme kazandırılması beklenmektedir. Ayrıca bölgede tarımsal ihracat potansiyelinin belirlenmesi sayesinde bu ihracata yönelik üretim desteklenerek ürün çeşitlendirilmesi ve hedef pazar standardında üretim yapılması, hedef pazara girilmesi, dış piyasadaki talebin hızlı ve zamanında karşılanabilmesine yön verilecektir. Bunun yanında uzun vadede üretim teknolojisinin geliştirilmesine, hedef pazarın araştırılması, pazar standart ve mevzuatının incelenmesi, uyum sağlanması, ürün sunumunun farklılaştırılması, yerli katma değerin arttırılması ve sürdürülebilir bir ürün desenine geçilmesi gibi getiriler elde edilecektir.

           2013 yılında Çanakkale iline bağlı firmalar tarafından 199 milyon $ tarımsal ihracat yapılarak

           Türkiye’deki diğer iller sıralamasında 39. sırada yer almaktadır.

           Çanakkale’den yapılan tarımsal ihracatın 2012 yılı için ekonomik faaliyetlere göre dağılımına bakıldığında tarım ve ormancılık sektöründe tarımsal ihracat miktarı 1.807.000 $ olan ilin toplam tarımsal ihracatının %10,5’ini tarım ve ormancılık sektörü oluşturduğu tespit edilmiştir (TUIK verileri, 2014). Çanakkale için söz konusu tarımsal ihracat rakamlarının bir an önce yükseltilmesi ve ekonomiye kazandırılması gerekmektedir. Dolayısıyla ilimizde tarımsal ihracatın geliştirilmesi, desteklenmesi, koordinasyonu, altyapı eksikliklerinin giderilmesi ve beklenen katma değerin ülke ekonomisine sağlanması için söz konusu proje ile bir noktadan başlanmış olacaktır. Bu projenin uygulanmasından sonra bölgede tarımsal ihracat faaliyetleri bir ivme kazanmış olacak, ihracat piyasasındaki rekabet güçleri artacak ve dünya konjonktüründeki ihracat sürecine, rekabet koşullarına bir an önce dâhil olunarak uyum sağlanacaktır.